baner-kategorija-mali-1
baner-kategorija-mali-2

Kontakt

AD marketing Čačak - adresa, telefoni, e-mail...

AD marketing Čačak, Kulinovačko polje potez 4 br.30.

Mail adresa je prodaja@adm.rs

Direktor: Darko Adžemović, darko.adzemovic@adm.rs

Pripreme i vez: Dragana Adžemović, dragana.adzemovic@adm.rs, office@adm.rs

Tel: +381 32 379 735

Mob: +381 69 101 55 11

Mob: +381 69 101 55 22